Der bruges hvert år mange ressourcer på håndtering af spildevand. Derfor er det også essentielt at den private forbruger forstår hvad spildevand er og hvilke effekter det har på samfundet. Spildevand er kort fortalt det brugte vand, som indeholder forskellige stoffer fra både husholdninger og virksomheder. Årsagen til at samfundet bruger mange ressourcer på spildevand er netop på grund af disse stoffer. Det er ikke alle stoffer som er milde, så stoffer med en skadelig effekt skal renses og derfor udledes i kontrollerede vandmiljøer.

 

Hvem renser spildevandet?

Når spildevandet forlader husholdningen eller virksomheden, så rejser det igennem rørene i jorden hen til et spildevandsanlæg – også kaldt renseanlæg. Det er her spildevandet bliver totalrenset og får fjernet alle de både milde og skadelige stoffer for at få rent vand på den anden side. Renseanlægget fjerner størstedelen af de uønskede stoffer, men ikke alle. Derfor er det ikke sikkert at drikkevandet, så det bliver i stedet pumpet ud i havet, da det ikke er skadeligt i havvandet.

 

Hvad er der tilbage efter rensningen af spildevandet?

Spildevandshåndtering er en videnskab i sig selv. Det handler om at adskille det gode fra det dårlige. Når spildevandet kommer ind til renseanlægget, så kommer de i en rå form. Det er en blanding af skidt og snavs. Så når alt er renset, så kommer man af med den rå form – altså de fleste dårlige stoffer. Det man har tilbage dog ikke drikkevand, men egner sig fint til at blive kombineret med vand med høje saltindhold – som havvand.

 

Hvad er husholdningsspildevand?

Spildevand er ikke bare spildevand. Husholdningsspildevand indeholder ofte ikke samme skadelige kemikalier og stoffer som spildevand fra en virksomhed. Dette skyldes at især tunge industrier, hvor der bruges kemikalier til rens, som ikke skal tilbage i vandmiljøet. Husholdningsspildevand består mest af afløbsvand fra toiletter, bad, tøjvask og opvask. Et renseanlæg har derfor til opgave at fjerne de skadelige stoffer – som ofte er organisk materiale, som indeholder bakterier, som kan medbringe virus. Det organiske stof består blandt andet af kødrester, kaffegrums, madaffald og afføring. Der findes dog også uorganiske stoffer i husholdningsspildevandet, det består af kvælstof fra urin, fosfor, rengøringsmidler og andre potentielt miljøskadelige stoffer.

 

Hvad kan du gøre for at hjælpe miljøet

Hvis du ønsker at gøre en forskel for miljøet, så vil det være at minimere det pres, som er på spildevandsanlægget. Det kan du gøre på mange måder, men der er to primære måder.

Den første måde er at fokusere på at minimere det spildevand du sender afsted. Det kan man gøre ved ikke at lade vandet løbe når man vasker op. Man kan også minimere det ved at tage kortere bade eller bruge de rigtige skyld i toilettet.

Den anden måde, hvor man kan have en indflydelse på det aftryk man sætter på miljøet via spildevand, er ved at stoppe med at smide vatpinde, klude, bind, hår og vådservietter i toilettet. Det tager mange ressourcer at sortere dette fra.