Hvilken kaffe drikker du? Konventionelt dyrket kaffe eller økologisk? De fleste af os lægger ikke stor vægt på, hvordan vores kaffe er dyrket, når vi står i supermarkedet og skal vælge. Her gælder det for det meste bare om, hvor meget vi kan få for vores penge.

Men faktisk er det en god idé at tage højde for kaffens dyrkningsmetode. I denne artikel kan du læse mere om, hvorfor det er gavnligt for dig og din krop at vælge økologisk kaffe.

Kaffe uden kemiske sprøjtemidler

Når kaffe bliver dyrket økologisk, sprøjtes de ikke med pesticider og kunstgødning – det er nemlig forbudt. Pesticider er betegnelsen for de kemiske stoffer, der sprøjtes på kaffeplantagen for at undgå skadedyr og svampesygdomme i kaffebuskene.

Mad og drikkevarer produceret i EU har generelt et lavt indhold af pesticidrester, da der her er skrappe regler for grænseværdierne. Det er dog ikke alle steder i verden, der har lige så stringente krav, hvilket medfører en lavere gennemskuelighed for forbrugeren.

Bl.a. derfor er det en god idé at lægge økologisk kaffe i din indkøbskurv.

De økologiske kaffeplantager kontrolleres

Kaffebønner dyrkes omkring ækvator i det, man kalder for ‘Bønnebæltet’. Det vil altså sige, at de kaffeproducerende lande ligger uden for EU og altså ikke er underlagt de samme lovgivninger for pesticidbrug i konventionelt landbrug.

For økologisk landbrug gælder EU-reglerne derimod for hele verden, hvis produkterne skal sættes til salg med EU’s økologiske mærkning. For at sikre at de økologiske kaffeplantager overholder de europæiske regler, bliver de kontrolleret af uafhængige kontrollanter.

Det er din garanti for, at kaffen er dyrket på forsvarlig vis.

Bedre for vores miljø

Det er en kendsgerning, at planter har brug for gødning for at gro. Ved økologisk kaffeproduktion bruger man naturgødning, der består af organiske materialer såsom urin, afføring, haveaffald o.lign.

Optagelsen i jorden tager længere tid med naturgødning, hvilket er en fordel for kaffeplantagernes nærmiljø og natur. Naturgødningen forbedrer nemlig jorden og styrker mikrolivet heri, fordi indholdet af muld og mikroorganismer øges.

Da processen er langsom, skal de økologiske plantager kun gødes en enkelt gang om året. Således skal du ikke bekymre dig om et for højt indhold af gødning, der kan ødelægge den omkringliggende natur.

Næste gang du er på kaffeindkøb, er det altså en fordel at købe din kaffe økologisk. Så undgår du de skadelige stoffer, du hverken vil have i din kop eller din krop.