Kognitiv adfærdsterapi har længe været en meget anerkendt måde at ændre gamle vaner, usundt eller ødelæggende adfærd, som f.eks. vredesudbrud, alkoholmisbrug, stofmisbrug, vold eller andre meget alvorlige adfærdsproblemer. Disse adfærdsproblemer kommer i langt de fleste tilfælde, fordi man ofte meget ubevidst handler uhensigtsmæssigt på en følelse. Følelser er en feedback til os, som vil fortælle os noget. Alle følelser er positive og vi kan i langt de fleste tilfælde selv bestemme hvilken form for adfærd vi vil putte på en følelse. Men det er klart at det kræver træning, hårdt arbejde og tid at ændre en eller flere dårlige vaner.

Alkoholbehandling med kognitiv adfærdsterapi

Indenfor alkoholbehandling bliver der brugt kognitiv adfærdsterapi med stor positiv effekt. En alkoholmisbruger drikker altid på følelser og bruger alkoholen som en slags selvmedicinering. De fleste vil nyde alkohol i godt selskab med andre, til en fest, middag eller andet. En alkoholmisbruger som har behov for alkoholbehandling vil typisk opleve at:

 • Drikke alene og nogle isolerer meget og drikker i det skjulte.
 • Drikke på andre følelser end glæde, som f.eks. vrede, sorg, angst og mange flere.
 • Bruge alkoholen i mange forskellige situationer og alkoholen bliver i perioder dominerende.
 • De gennem årene kan tåle mere alkohol end tidligere og der skal mere til får at opnå den ønskede effekt. I de sene år i livet vil man opleve det modsatte, nemlig at kroppen siger fra, ved blot få mængder alkohol.
 • Selv om man ved det ikke er så godt at bruge alkohol i forskellige situationer og at det har en negativ effekt på en selv og sine omgivelser, så bliver man fortsat ved med at indtage alkohol.
 • De rigtig svært ved at kontrollere deres forbrug og oplever til tider at det er svært at overholder aftaler ang. drikkeri.

Hvis man oplever en eller flere af disse bør man opsøge hjælp og se om der er behov for behandling.

Man kan sige at alkoholen er et symptom på et alkoholmisbrug og hvis man vil ud af misbruget skal man finde andre løsninger end alkohol til de følelsesmæssige udfordringer/problemer man har. Derfor virker kognitiv adfærdsterapi rigtig godt og effektivt.

Kognitiv adfærdsterapi i grupper

Et alkoholmisbrug er desværre ofte meget tabubelagt i Danmark. Derfor bliver det også rigtig svært for mange at indrømme hvis de har et misbrug af alkohol eller andet. Hvilket i sidste ende betyder at rigtig mange danskere slet ikke kommer i alkoholbehandling, eller får anden former for hjælp til deres misbrug. De fleste alkoholmisbrugere tror de er meget alene om deres misbrug og meget af den hjælp man for tilbudt, er enesamtaler. Det er bare ikke det der hjælper bedst. Terapi i gruppe eller gruppesamtaler er meget mere effektfulde når det kommer til alkoholbehandling. Fordi:

 1. Det er en stor forløsning og motivation at se man ikke er alene. At være alene om noget er aldrig godt for os mennesker.
 2. Man får et fællesskab mod nye sunde vaner.
 3. Man får hjælp, ros og anerkendelse af andre i samme situation.
 4. Der kommer mange flere løsninger og værktøjer, da man gør brug af hinandens erfaringer.
 5. Man får et støttende netværk som for nogle kan vare resten af livet.
 6. Man får også en forpligtende effekt ved at være en del af en gruppe.

Gruppeterapi virker bare godt og det er ikke kun i alkoholbehandling.