Sponsoreret indhold

Der er ingen tvivl om, at det er enormt vigtigt, at vi formår at beskytte og passe på vandområderne i vores smukke natur. Men hvor skal vi starte? Det er det spørgsmål, som rigtig mange naturentusiaster stiller sig selv. Heldigvis er der forskellige tiltag, man kan overveje at indføre, hvis man ønsker at bibeholde de mange skønne vandområder, der findes i den danske natur. Det kan du læse meget mere om her i artiklen, så du kan blive klogere på, hvordan vi beskytter naturens vandområder.

Flydeøer skaber flere ynglepladser for vandfugle

For at forbedre vandområderne i naturen kan man blandt andet overveje en flydeø. En flydeø er en anerkendt teknik, og det særlige ved en flydeø er, at den består af en naturlig vegetation. Det er især i befolkningstætte regioner, at man vælger flydeøer, og de er især gode til at skabe flere ynglepladser for vandfugle. Desuden er de flydende øer med til at give de større vandoverflader bedre betingelser.

Vigtigt at restaurere vandløb og fjerne spærringer

Vandet hører uden tvivl til nogle af vigtigste ressourcer i Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi passer rigtig godt på vores vandområder. På den måde har fisk stadig mulighed for at yngle i vandløb, og du har mulighed for at svømme en tur på stranden eller i den lokale sø. For at passe godt på vandområderne handler det om at restaurere vandløbene og fjerne spærringer. Flere fisk og planter vil nemlig kunne få helt nyt liv i de mange vandløb, hvis vandet løber roligere. I den forbindelse kan man lægge stengrus eller fjerne kunstige opstemninger.

Nye vådområder mindsker udledningen af fosfor og kvælstof

Det er også vigtigt, at vi restaurerer søerne. På den måde får vi nemlig mere klart vand, ligesom planterne kan brede sig på et større område. Det er desuden vigtigt for at beskytte vandområderne, at vi etablerer nogle nye vådområder. Det skyldes, at moser og søer er naturlige rensningsanlæg så at sige, da de renser vandet for både fosfor og kvælstof. Derfor vil nye vådområder være med til at mindske udledningen af fosfor i søer og kvælstof i de danske have.

Vi skal fortsætte med at skabe et godt vandmiljø

Hvad mange glemmer er, at det er muligt at drikke vandet fra vandhanen uden at skulle rense det først, fordi vi er gode til at passe på vores vand herhjemme i Danmark. Men det er vigtigt, at vi bliver ved med det.  Det handler altså om at fortsætte med at skabe et godt og solidt vandmiljø og styrke tilstandene i både vandløb og søer. På den måde vil vi kunne fortsætte med at drikke vand direkte fra hanen og tage en svømmetur i søer og hav.