Klimaaftrykket af ​​det moderne menneskes forbrug er et af de centrale omdrejningspunkter i den miljø- og klimabevægelse, der finder sted i disse dage, og det er ikke underligt hvorfor. I årtier har vores økonomi været bygget på ideen om, at nyt er bedre, og forbrug er et mål i sig selv. Men i de senere år er det gået op for os, at dette ikke er en bæredygtig måde at drive vores økonomi på, og derfor har upcycling vundet indpas blandt moderne virksomheder, både som en service, der skal ydes til andre, men også som en service at lave brug af, når du fx indretter dit hjem eller kontor. I denne artikel skitserer vi 5 store miljømæssige fordele ved at købe upcyclede, brugte møbler.

  1. Det reducerer spild

En af de mest åbenlyse miljøfordele ved upcycling af møbler er, at det reducerer spild. Alene i USA tegner møbler sig for næsten 10 % af alt kommunalt fast affald, og de fleste af disse møbler kunne have været genbrugt eller upcyclet. Ved at vælge at købe upcyclede møbler, reducerer du mængden af ​​affald, der hvert år går på lossepladser eller til forbrænding, og samtidig sænker du også efterspørgslen på nye møbler, hvilket resulterer i mindre produktion og derved mindre udledning.

  1. Det sparer ressourcer

Upcycling sparer også ressourcer. Når du for eksempel køber et nyt møbel som for eksempel et skab, kræver det meget energi og mange ressourcer at producere det. Men når du køber et upcyclet møbel, er de samme ressourcer allerede brugt én gang, så du bruger færre ressourcer i processen. Derudover bruger genbrug af møbler væsentligt mindre energi end at producere nye møbler fra bunden.

  1. Det reducerer emissioner

Når du producerer nye møbler fra bunden, udleder det drivhusgasser til atmosfæren. Men når du genbruger eller genbruger gamle møbler, elimineres disse udledninger indirekte ved, at efterspørgslen stilles af udledninger, der allerede har fundet sted. Faktisk sparer genanvendelse af kun et ton stål mellem 560 og 2360 kg kuldioxidækvivalenter fra at blive udledt til atmosfæren.

  1. Det sparer penge

Upcycling sparer også penge. Når du køber et nyt møbel, betaler du sandsynligvis mere for det, end hvis du skulle købe et upcyclet møbel. Vælger du desuden selv at upcycle et gammelt møbel, sparer du endnu flere penge. Dette skyldes, at upcycling ikke kræver brug af dyre materialer, som nye møbler gør.

  1. Det bevarer historien

Endelig bevarer upcycling historien. Når du genbruger eller upcycler et gammelt møbel, holder du det stykke væk fra en losseplads eller forbrænding og forhindrer det i at gå tabt for altid. Gamle møbler har en historie, og denne historie bevarer du, således at den kan gå i arv gennem generationer, i stedet for blot at ende som mere CO2 i atmosfæren.